Утренние молитвы на современном русском языке. Утренние молитвы для начинающих — как читать краткое утреннее молитвенное правило

Содержание

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Читать еще:  Гороскоп на февраль овен благоприятные дни. Любовный гороскоп: мужчины и женщины

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Читать еще:  Именины на этой неделе. Гороскоп на неделю для Львов

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Утренние молитвы для начинающих. Как правильно молиться

Рано или поздно каждый человек убеждается в существовании Всевышнего. Естественным состоянием смятенной души является неверие и сомнение, и лишь жизненный опыт красноречиво говорит о неслучайности происходящих событий. Исторически сложилось так, что большинство россиян исповедуют православие, хотя очень много среди наших сограждан и мусульман, и иудеев, и буддистов. И христианские конфессии разнообразны. В условиях свободы совести каждый гражданин выбирает обрядность. И в любой из них есть свои утренние молитвы. Для начинающих постигать суть Божьего промысла очень важно ориентироваться во всем многообразии церковных канонов и устоев. Поговорим о некоторых православных правилах.

Зачем нужна ритуальность

В любом случае посещение божьего дома требует соблюдения определенной обрядности. Верующему, особенно недавно воцерковленному, часто кажется, что до всего он может дойти сам, а ритуалы лишь осложняют жизнь. Возможно, есть такие люди, которые могут соблюдать заповеди и так, на деле же легко сбиться с истинного пути, забыв об очень простых правилах. Как начать день? О чем думать в первые мгновенья после пробуждения? К примеру, утренняя молитва для начинающих мусульман предполагает соблюдение девяти непременных условий, среди которых четкая хронология, совершеннолетие, здравый ум, ритуальная чистота, опрятность одежды, прикрытие аурата (установленных частей тела), поворот в сторону Мекки и обязательная добросердечность, выраженная в стремлении обратиться к Аллаху. Аналогичные и во многом сходные правила существуют и у православных христиан. Соблюдение установленных канонов дисциплинирует, заранее настраивает на столь важный момент дня, как утреннее обращение к Творцу всего сущего.

Как приготовиться к домашней молитве

Испытывая тягу к Богу, верующий человек очень часто смущается показывать свое чувство окружающим. Увы, нередки случаи непонимания со стороны соседей и знакомых, считающих, что, коль уж их коллега или приятель направился в храм, то это свидетельствует о каком-то его «особом» прегрешении. К тому же бывает, что нетактичное замечание прихожанина, считающего себя «опытным в этом деле», внесет еще большее смятение в душу того, кто с чистым сердцем пришел в церковь. Оттого первая утренняя молитва (православная) для начинающих чаще всего произносится дома, перед скромным образком, и она очень проста. Но и при ее чтении следует помнить о нескольких важных правилах. Главным из них, безусловно, считается мирное и доброе состояние духа, без этого голос человека не будет услышан. Следует умыться и позаботиться о достойной одежде, пусть даже никто из домочадцев не присутствует во время господней молитвы. Речь идет не о нарядах, а о чистом и скромном платье. Затем перед образом нужно зажечь от свечи лампадку, а в руки взять молитвослов. Можно считать, что приготовления завершены.

Содержание молитвы

Утренние молитвы для начинающих разнообразны, из них можно выбрать наиболее подходящую к обстоятельствам. Первым важным шагом на пути обращенного становится отречение от сатаны и связь с Христом. Если моление происходит в условиях ограниченного времени (например, перед уходом на работу), то оно не будет долгим. Следует поблагодарить Бога за благополучно прошедшую ночь, а затем можно прочесть совсем краткую молитву мытаря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Важна не продолжительность предпринимаемых действий, а глубина чувства, и чем оно искреннее, тем полезнее для души утренняя молитва. Православная церковь не приемлет фарисейского подхода, согласно которому важнейшая роль отводится процессу соблюдения обрядовости в ущерб духовному содержанию. Лучше несколько минут думать о Боге, чем целый час заботиться только о педантичном соблюдении ритуала.

Новый прихожанин идет в церковь

Дома молиться хорошо, но истинное торжество религиозного чувства человек постигает, находясь среди единомышленников. Рано или поздно каждый верующий понимает это и идет в церковь. Правила столь же просты: нужно настроиться на душевное спокойствие, умыться, прочитать краткую молитву (можно по молитвослову) и выйти из дому. В храм ходят, не завтракая — это успеется (правило не касается больных и немощных). Одеться нужно подобающе, особенно женщинам, голова которых должна быть покрыта платком, а юбка (не штаны!) — иметь пристойную длину.

Мужчинам по возможности также следует избегать популярных в наше время искусственно состаренных (до состояния лохмотьев) джинсов и тому подобных сверхмодных вещей.

Читать еще:  Рожденные 27 января характер. Какой год животного наступит по восточному календарю

В храм входят, перекрестившись и трижды поклонившись. Можно начинать утренние молитвы. Для начинающих важно сохранять спокойствие духа и доброжелательность ко всем, особенно к тем, кто делает замечания, которые могут показаться обидными.

Какими словами молиться

Тексты в молитвослове напечатаны на церковнославянском языке. На нем же ведется служба — такова традиция. Однако унывать не следует (это вообще грех), смысл малопонятных выражений вскоре становится ясным. Лучше всего усвоить два важнейших текста: «Отче наш» и «Символ веры» (ими завершается литургия). Кстати, любой из них — прекрасная утренняя молитва для начинающих. На русском языке их смысл вполне понятен, если знать, что «одесную» означает по правую руку, а другие неясности пройдут сами собой. Необходимость знать эти молитвы обусловлена их общим исполнением в конце службы, этим же фактом объясняется легкость их запоминания после многократного повторения.

Постигать постепенно

Господь вездесущ, и он все понимает. Не так важно, на церковнославянском, современном русском или любом другом языке произносятся утренние молитвы. Для начинающих вполне допустимо обходиться привычным лексиконом, входя в мир православия постепенно, осваивая принятые нормы поведения и обрядность. Если человек решился обратиться к Богу, к нему придет все остальное само собой. Не следует проявлять и излишнего усердия, дабы не вышло, как в поговорке про известного персонажа, разбившего лоб. Во время чтения псалмов и пения креститься не нужно. По воскресеньям, в Рождественские праздники, на Преображение и Воздвижение земные поклоны не бьются. Но это уже тонкости, экзамен по ним не сдавать.

А пока подойдет любая утренняя молитва: Ангелу-Хранителю, Богородице, Христу, всем святым, Архангелам и другим нашим заступникам перед Всевышним.

Утренние молитвы на современном русском языке. Утренние молитвы для начинающих — как читать краткое утреннее молитвенное правило

Богу не нужны слова — Ему нужно сердце человека
Краткие молитвы имеют такую же силу как и полные молитвы. Богу все равно, краткая молитва или с полным текстом. Бог и так услышит вас, даже без слов. Большое значение имеет что у вас на сердце при чтении молитвы. Если вы обращаетесь к Богу искренне, значит и молитва которую вы читаете имеет исключительную силу. Краткие молитвы могут читать как и сильно верующие люди, так и человек никогда в прошлом не читавший молитв. Если вы прочитаете Молитву всего в два слова, от всего сердца, всей душой “Господи, помилуй”, — даже этого будет достаточно для спасения.

Краткие молитвы утренние

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон

Источники:

http://mymolitva.ru/utrennie-molitvy/kratkoe-utrennee-molitvennoe-pravil/
http://www.syl.ru/article/186167/new_utrennie-molitvyi-dlya-nachinayuschih-kak-pravilno-molitsya
http://novoe-staroe.ru/kratkiye-molitvy-utrenniye/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector